• شرکت سداد
  • ماه رمضان
  • شهادت حضرت علی
  • بنر 3
  • بنر 4
 

پشتیبانی
برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت و كنترل گروه هاي پشتيباني انواع سيستم هاي نرم افزاري، سخت‌افزاري، پشتيباني دستگاه هاي خودپرداز، خدمات كارت، دستگاه هاي POS و PinPad از جمله خدماتي است كه شركت داده ورزي سداد به مشتريان خود (بانكها و سازمانها) در تهران و استانها ارائه مي نمايد.

دريافت نرم افزارهاي مورد نياز كاربران
آدرس دفاتر سداد در سراسر كشور

پست الکترونیک Rss 2.0